הלימודים לתואר שני
אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
 • images/slider/1.png
 • images/slider/10.png
 • images/slider/11.png
 • images/slider/12.png
 • images/slider/13.png
 • images/slider/14.png
 • images/slider/15.png
 • images/slider/16.png
 • images/slider/17.png
 • images/slider/18.png
 • images/slider/19.png
 • images/slider/2.png
 • images/slider/20.png
 • images/slider/21.png
 • images/slider/22.png
 • images/slider/23.png
 • images/slider/24.png
 • images/slider/3.png
 • images/slider/5.png
 • images/slider/6.png
 • images/slider/7.png
 • images/slider/8.png
 • images/slider/9.png

הלימודים לתואר שני

להלן אינפורמציה על לימודי המ"א בחוג: 

לימודי המ"א מיועדים להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה בתחום לימודי המזרח התיכון ולשפר את יכולת השימוש בכלים ובשיטות הדרושים ללימוד ולמחקר עצמאיים בתחום. לימודי המ"א מושתתים על עבודה עצמית ועל לימוד במסגרת סמינריונים ותרגילים.

תנאי הקבלה
1. בעלי תואר ראשון בלימודי המזה"ת והאסלאם (או לימודים דומים) שציונם המשוקלל הסופי הוא 80 לפחות, ולא פחות מ-76 בחוגם השני. לגבי בוגרי לימודי המזה"ת אשר ציונם נע בין 76 ל-80, ועדת המ"א תדון בבקשתם להתקבל ללימודי התואר השני.

2. ידיעת השפה הערבית הספרותית, הפרסית או התורכית. מועמדים שלא למדו בבי"ס ערביים ולא סיימו לימודי ערבית חמש רמות במסגרת לימודי התואר הראשון בחוג יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת פטור בערבית כדי לקבוע את רמתם בשפה זו. 

4. לועדת הקבלה זכות לדחות מועמדים/ות גם אם ציוניהם/ן עונים על דרישות הקבלה. 
5. בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייבים לעמוד בבחינת ידע בעברית, ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה, עד סוף שנת הלימודים הראשונה.

לימודי השלמה לקראת התואר השני

 1. 1. בוגרי חוגים אחרים, שציונם הסופי המשוקלל לתואר הראשון בכל אחד מהחוגים הינו 76 לפחות, יתקבלו לתוכנית השלמות מלאה של 28 שש"ס. תלמידים אלה יחויבו בלימוד שפה מזרח תיכונית, אלא אם יעמדו בהצלחה בבחינת פטור.

2. ציון של 80 לפחות בכל אחד מקורסי תוכנית ההשלמות (לא כולל שפות), הינו תנאי קבלה ללימודי התואר השני בחוג. מבנה הלימודים ומסלולי הלימוד לתלמידי מסלול א' יעמדו בדרישות של תוכנית השיעורים כולל קורס בחירה מחוץ לחוג בדרג 5-3 ויכתבו עבודת גמר מחקרית. תלמידי מסלול ב' יעמדו בדרישות של תוכנית השיעורים כולל שני קורסי בחירה מחוץ לחוג בדרג 5-3 וייבחנו בחינת גמר.

היקף הלימודים

מסלול א' - 32 שש"ס, לא כולל שפות, ע"פ החלוקה הבאה:
2 סמינרים ו-3 תרגילים—כ"א 4 שש"ס, סה"כ: 20 שש"ס
תרגיל בהיסטוריה והיסטוריוגרפיה - 4 שש"ס
סמינר מחקר - 4 שש"ס
קורס בחירה מחוץ לחוג מדרג 3 עד 5 - 4 שש"ס

הגשת עבודת גמר מחקרית


מסלול ב'
- 36 שש"ס, לא כולל שפות, עפ"י החלוקה הבאה:
3 סמינרים ו-3 תרגילים (ס"ת) - כ"א 4 שש"ס, סה"כ: 24 שש"ס
תרגיל בהיסטוריה והיסטוריוגרפיה - 4 שש"ס
סה"כ 28 שש"ס בחוג
2 קורסי בחירה מדרג 5-3 מחוץ לחוג — כ"א 4 שש"ס סה"כ: 8 שש"ס


סדר הלימודים, דרישות אקדמיות ולוח זמנים לתלמידי כל המסלולים

א. בשנה א' חובה להשתתף בשלושה ס"ת לפחות ובקורס ההיסטוריוגרפיה.

ב. קורס ס"ת ייחשב כסמינר או כתרגיל בתיאום עם מורה הקורס.
ג. בסמינר — חובה להגיש עבודה סמינריונית.
ד. בתרגילים ניתן לקיים בחינה או להגיש עבודה, זאת בהתאם לדרישת מורה הקורס.
ה. עבודות סמינריוניות ועבודות תרגיל יוגשו לא יאוחר מן היום הראשון לשנת הלימודים העוקבת.

תלמידי מסלול א':

א. בשנה א' חובה להשתתף, בנוסף לקורסים הנ"ל, בסמינר המחקר.
ב. במהלך סמסטר א' של השנה הראשונה יש להתייעץ עם מורי סמינר המחקר, סמינר ההיסטוריוגרפיה ויו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים, לגבי בחירת נושא לעבודת הגמר המחקרית והמנחה.

ג. "הצהרת כוונות" בעניין התזה תיכתב כמטלת סיום בסמינר המחקר ותוגש עד סוף שנת הלימודים הראשונה למורה הקורס ולוועדה החוגית ללימודים מתקדמים.

ד. הצעת התזה תוגש לוועדה החוגית ללימודים מתקדמים לא יאוחר מסוף חופשת הסמסטר הראשון בשנת הלימודים השנייה. על התלמידים להיוועץ לגבי המחקר הצפוי עם יו"ר הוועדה שימליץ על מנחה. ההצעה תוגש במזכירות החוג, מודפסת ברווח כפול ובארבעה עותקים, לאישור סופי של הוועדה. הצעת התזה תתקבל אך ורק מתלמידים שהשתתפו בסמינר המחקר, ותוגש לאישור הוועדה לא יאוחר מסמסטר א' של השנה השנייה ללימודים.

ה. כתיבת עבודת הגמר המחקרית תחל עם קבלת האישור מהוועדה החוגית לתארים מתקדמים.
ו. יש להשלים את תוכנית הלימודים בחוג, כולל לימודי השפות ולהגיש את העבודות הסמינריוניות, עבודות התרגיל ועבודת הגמר המחקרית לשיפוט, תוך שלוש שנים לכל היותר.

ז. קורס בחירה מחוץ לחוג - במסגרת תוכנית הלימודים יבחרו התלמידים, באישור יו"ר הוועדה החוגית לתארים מתקדמים, קורס אחד מחוץ לחוג, בהיקף של 4 שש"ס, בדרג 3 עד 5 ובאישור מזכירות החוג הרלוונטי.

תלמידי מסלול ב':

1. מבחן הגמר ייערך רק לאחר השלמת כל החובות בתוכנית הלימודים, בתיאום עם יו"ר הוועדה החוגית לתארים מתקדמים. 

2. יש להשלים את תוכנית הלימודים בחוג, כולל לימודי השפה וקורסי הבחירה, להגיש את העבודות הסמינריוניות ועבודות התרגיל ולעמוד בבחינת הגמר תוך שנתיים לכל היותר מתחילת הלימודים.

שקלול הציון הסופי לתואר שני

מסלול א' ומסלול אישי
סמינריונים-  30% 
תרגילים + קורס בחירה-  20%
עבודת גמר-  50%
סה"כ 100%

מסלול ב':
סמינריונים 40%
תרגילים בחוג 25%
קורסי בחירה 15%
בחינת גמר 20%
סה"כ 100%

כתיבת עבודת גמר מחקרית לאחר השלמת לימודי התואר השני במסלול ב'

המעוניינים לכתוב עבודת תזה מחקרית לאחר סיום לימודיהם במסלול ב' ישלימו לימודי שפה מזרח-תיכונית ויעמדו בדרישות החלות על תלמידי מסלול א' בכל הנוגע לעבודת הגמר המחקרית.

לפרטים נוספים על תוכניות הלימוד של החוג לתואר שני, הקישו כאן 
להנחיות להגשת הצהרת כוונות, הקישו כאן
להנחיות להגשת הצעת מחקר לתואר שני, הקישו כאןמבזקים


תוכנית מצטיינים חדשה

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם ומרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי מכריזים על פתיחת תוכנית מצטיינים, "מדיניות ואסטרטגיה במזרח התיכון המודרני"

לפרטים הקישו כאן


סמינר מחלקתי עם מר דותן הלוי, 09.6.2020

ביום ג', ה-09.6.20, בשעה 12:15 יתקיים סמינר מחלקתי באמצעות הזום עם מר דותן הלוי (אוניברסיטת קולומביה), בנושא, "עזה יוצאת מהחומות: 1890-1945: על חול, אימפריה והפולשים שמחברים ביניהם"

לפרטים נוספים - לחץ כאן


16.6.2020, צהרי מזרח תיכון עם ענת זלצר ומודי בראון

ביום ג', ה-16.6, נארח בצהרי מזרח תיכון את ענת זלצר ומודי בראון, יוצרי הסדרה התיעודית "שיעור מולדת" על הסכסוך הפלסטיני-ישראלי

לפרטים נוספים - לחצו כאן


יום עיון לזכרו של פרופ' בוטרוס אבו מנה

יום העיון בנושא, "היבטים חדשים בחקר האימפירה העות'מאנית במאה ה-19", יתקיים ב-7.1.2020, במצפור אביבה וסמי עופר, קומה 30 מגדל אשכול, בין השעות 14:00-18:30,

לפרטים הקישו כאן