top heb

הודעות

 

"מסע בעקבות הצלבנים" - סיור לימודי של החוג להיסטוריה של המזה"ת, שנת תשע"ז

Tour mideast 15.03.2017

מערכת ההודעות (והציונים) החדשה של הפקולטה למדעי הרוח

מערכת ההודעות (והציונים) החדשה של הפקולטה למדעי הרוח

מזכירויות החוגים בפקולטה למדעי הרוח יפרסמו הודעות (כולל סריקה של הציונים) בלוח הודעות אלקטרוני החל מסמסטר זה.
מערכת לוח הודעות מאפשרת לסטודנטים להתעדכן בהודעות החוגים והיחידות השונות בפקולטה (הודעות כלליות, ביטולי שיעורים, שינויים בכיתות הלימוד, מועדי ערעורים או בחינות וכד').
 הסטודנטים יוכלו לקרוא את ההודעות באמצעות הדפדפן (חיבור לאתר אינטרנט) ו/או קבלתן ישירות בכתובת הדואר האלקטרוני שלהם, מיד עם פרסומן.


הכניסה למערכת דומה מאוד למערכת המועד החריג ראו הוראות הרשמה בקובץ במצורף.

בברכה,

מזכירות החוגפתיחת רישום למועדים חריגים סמסטר ב' תשע"ו

פתיחת רישום למועדים חריגים סמסטר ב' תשע"ו

1. נפתחה ההרשמה למועדים חריגים – 

את הבקשה יש להגיש אך ורק דרך אתר הפקולטה -  http://hcc.haifa.ac.il --->  בקשה למועד חריג  עד לתאריך 18.08.2016

את האישורים הרפואיים המקוריים יש להגיש בנפרד למזכירות החוג.

טופס בחינות חופפות ניתן להוריד מאתר הפקולטה http://hcc.haifa.ac.il
או בקובץ הרצ"ב
 - לחץ כאן להורדת הטופס

***בקשות ללא אישורים מתאימים לא יידונו בוועדה.

*** לאחר קבלת אישור הועדה ניתן להודיע על ביטול השתתפות בבחינה עד 5 ימים לפני מועד הבחינה. אי ביטול במועד, יגרור קנס כספי.

שינוי מועד בחינות מועד חריג

שלום רב,

לתשומת ליבכם,
תאריכי הבחינות בקורסים 'מבוא לתקופות האימפריות הגדולות' ופרו"ס -'משקי הנפט הערביים במפרץ' 
השתנו לתאריך 14.9.2016
בשעה 13:00

בברכה,
מזכירות החוג 

שינוי שעות קבלה - פרופ' און וינקלר

שלום רב,

ביום שני, 20.6.2016 - שעת הקבלה של פרופ' וינקלר תהיה לאחר המבחן, ב-11:00 עד 12:00

החל משבוע שלאחר מכן, כלומר, החל מה-27 ביוני, שעת הקבלה תהיה בימי ראשון מ-8:15 עד 9:15

בברכה,

מזכירות החוג 

סיור לימודי

שלום לכולם, 

החוג להיסטוריה של המזה"ת מזמין את תלמידי החוג לסיור לימודי(מצ"ב הזמנה) אשר יתקיים במסגרת יום עיון בנצרת ביום חמישי תאריך 14.01.2016

אבקש להירשם באמצעות מייל זה בלבד siurlimudi@gmail.com

(יש לציין במייל את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה , מס' תעודת זהות + טלפון להתקשרות

 

נא להירשם בהקדם מספר המקומות מוגבל!!

 

מאחלות לכולכם סיור נעים ומהנה

מזכירות החוג


05.11.2015 - ביטול חד-פעמי של שעת קבלה ד"ר אוריאל סימונסון

ביום ה' ה- 5.11.2015 באופן חד-פעמי שעת הקבלה של ד"ר אוריאל סימונסון מבוטלת!
איתכם הסליחה

"מסע בעקבות הצלבנים" - סיור לימודי של החוג להיסטוריה של המזה"ת, שנת תשע"ז

Tour mideast 15.03.2017

בחינות מועד חריג בקורסים מסמסטר ב' תשע"ו

 


להלן בחינות מועד חריג בקורסים מסמסטר ב' תשע"ו

מבוא לדת האסלאם , מספר קורס 106.1103. פרופ' יצחק ויסמן
הבחינה תתקיים בתאריך ה 18.9.2016 .  בשעה 13:00

לסטודנטים הבאים אושר מועד חריג (לפי ת.ז):

200599207

203620919

205527583

205923477

206154262

307274175

308342757

313310799

315566232

316194034

201034758

203763529

205761687

205936990

206330862

308150499

308344845

313427957

315881284

316256692

203115977

205387889

205913486

205939762

305773558

308287945

311016836

313442717

316146745

315724120

מבוא ליחסים הבינערביים והזירה המזה"ת - חלק ב', מספר קורס 106.2071.ד"ר עידו שחר
הבחינה תתקיים בתאריך ה 19.9.2016 בשעה 13:00

לסטודנטים הבאים אושר מועד חריג (לפי ת.ז):

206143190

307843201

206161184

305238404

מבוא לתקופות האימפריות הגדולות, מספר קורס 106.2406.ד"ר עמרי פז
הבחינה תתקיים בתאריך ה 14.9.2016 בשעה 13:00

לסטודנטים הבאים אושר מועד חריג (לפי ת.ז):

203368907

209045749

308544410

316571751

205877525

300771060

312336308

322097866

208985481

307843201

316256692

היסטוריה חברתית, מספר קורס 106.3100, ד"ר עידו שחר.

הבחינה תתקיים בתאריך 19.9.2016 בשעה 13:00

לסטודנטים הבאים אושר מועד חריג (לפי ת.ז):

039935291

041854829

308460088

משקי הנפט הערביים במפרץ, מספר קורס 106.2641, פרופ' און וינקלר
הבחינה תתקיים בתאריך 14.9.2016 בשעה 13:00

לסטודנטים הבאים אושר מועד חריג (לפי ת.ז):

204216220

312311871

316239946

205474109

315684480

307843201

 

315883223

תמורות ותהליכים במצרים באביב הערבי, מספר קורס 106.2645, ד"ר עידו שחר
הבחינה תתקיים בתאריך 19.9.2016 בשעה 13:00

לסטודנטים הבאים אושר מועד חריג (לפי ת.ז):

 

205811540

 

ביטול שיעור ד"ר סולי שאהוור 10.11.2015

ביום ג' ה- 10.11.2015 באופן חד-פעמי לא יתקיים שיעור בקורס - מבעד לעדשה ומאחורי הרעלה: חברה, דת ותרבות באיראן המהפכנית בראי הקולנוע -  ד"ר סולי שאהוור  בין השעות 8-12
 

(נחמה מנור)שינוי חד פעמי בקורס ערבית ספרותית רמה ד'

שלום רב,

ביום ראשון, 20.3.2016
הקורס ספרותית רמה ד' (נחמה מנור) יתקיים באופן חד פעמי בחדר 1023, בניין המדרגה.

בברכה,
מזכירות החוג 

כנסים ימי עיון

מבזקים


הסמינר המחלקתי - ד"ר סולי שאהוור: התפתחות ההקשר הבהאי במדיניותה האיראנית של רוסיה, 1895 – 1844

הרצאתו של הפקולטה למדעי הרוח ד"ר סולי שאהוור אוניברסיטת חיפה בנושא: התפתחות ההקשר הבהאי במדיניותה האיראנית של רוסיה, 1895 – 1844 - 13.12.2016

לפרטים נוספים


הכנס השנתי ה40 של האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ״א)

יום חמישי, ה9
ביוני 2016 . המכללה האקדמית גליל מערבי, עכו

לפרטים נוספים - לחץ כאן


הזמנה לטקס הענקת מלגות על שם ברכה כרמלי ז"ל לשנת הלימודים תשע"ו החוג להסטוריה של המזרח-התיכון

הזמנה לטקס הענקת מלגות על שם ברכה כרמלי ז"ל לשנת הלימודים תשע"ו החוג להסטוריה של המזרח-התיכון

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות לרונית מרזן על זכאותה לתואר "דוקטור לפילוסופיה" בחוג להיסטוריה של המזה"ת


הסמינר המחלקתי - ד"ר סולי שאהוור: התפתחות ההקשר הבהאי במדיניותה האיראנית של רוסיה, 1895 – 1844

הרצאתו של הפקולטה למדעי הרוח ד"ר סולי שאהוור אוניברסיטת חיפה בנושא: התפתחות ההקשר הבהאי במדיניותה האיראנית של רוסיה, 1895 – 1844 - 13.12.2016

לפרטים נוספים


הכנס השנתי ה40 של האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ״א)

יום חמישי, ה9
ביוני 2016 . המכללה האקדמית גליל מערבי, עכו

לפרטים נוספים - לחץ כאן


הזמנה לטקס הענקת מלגות על שם ברכה כרמלי ז"ל לשנת הלימודים תשע"ו החוג להסטוריה של המזרח-התיכון

הזמנה לטקס הענקת מלגות על שם ברכה כרמלי ז"ל לשנת הלימודים תשע"ו החוג להסטוריה של המזרח-התיכון

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות לרונית מרזן על זכאותה לתואר "דוקטור לפילוסופיה" בחוג להיסטוריה של המזה"ת


הסמינר המחלקתי - ד"ר סולי שאהוור: התפתחות ההקשר הבהאי במדיניותה האיראנית של רוסיה, 1895 – 1844

הרצאתו של הפקולטה למדעי הרוח ד"ר סולי שאהוור אוניברסיטת חיפה בנושא: התפתחות ההקשר הבהאי במדיניותה האיראנית של רוסיה, 1895 – 1844 - 13.12.2016

לפרטים נוספים


הכנס השנתי ה40 של האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ״א)

יום חמישי, ה9
ביוני 2016 . המכללה האקדמית גליל מערבי, עכו

לפרטים נוספים - לחץ כאן


הזמנה לטקס הענקת מלגות על שם ברכה כרמלי ז"ל לשנת הלימודים תשע"ו החוג להסטוריה של המזרח-התיכון

הזמנה לטקס הענקת מלגות על שם ברכה כרמלי ז"ל לשנת הלימודים תשע"ו החוג להסטוריה של המזרח-התיכון

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות לרונית מרזן על זכאותה לתואר "דוקטור לפילוסופיה" בחוג להיסטוריה של המזה"ת


הסמינר המחלקתי - ד"ר סולי שאהוור: התפתחות ההקשר הבהאי במדיניותה האיראנית של רוסיה, 1895 – 1844

הרצאתו של הפקולטה למדעי הרוח ד"ר סולי שאהוור אוניברסיטת חיפה בנושא: התפתחות ההקשר הבהאי במדיניותה האיראנית של רוסיה, 1895 – 1844 - 13.12.2016

לפרטים נוספים


הכנס השנתי ה40 של האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ״א)

יום חמישי, ה9
ביוני 2016 . המכללה האקדמית גליל מערבי, עכו

לפרטים נוספים - לחץ כאן


הזמנה לטקס הענקת מלגות על שם ברכה כרמלי ז"ל לשנת הלימודים תשע"ו החוג להסטוריה של המזרח-התיכון

הזמנה לטקס הענקת מלגות על שם ברכה כרמלי ז"ל לשנת הלימודים תשע"ו החוג להסטוריה של המזרח-התיכון

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות לרונית מרזן על זכאותה לתואר "דוקטור לפילוסופיה" בחוג להיסטוריה של המזה"ת


הסמינר המחלקתי - ד"ר סולי שאהוור: התפתחות ההקשר הבהאי במדיניותה האיראנית של רוסיה, 1895 – 1844

הרצאתו של הפקולטה למדעי הרוח ד"ר סולי שאהוור אוניברסיטת חיפה בנושא: התפתחות ההקשר הבהאי במדיניותה האיראנית של רוסיה, 1895 – 1844 - 13.12.2016

לפרטים נוספים


הכנס השנתי ה40 של האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ״א)

יום חמישי, ה9
ביוני 2016 . המכללה האקדמית גליל מערבי, עכו

לפרטים נוספים - לחץ כאן


הזמנה לטקס הענקת מלגות על שם ברכה כרמלי ז"ל לשנת הלימודים תשע"ו החוג להסטוריה של המזרח-התיכון

הזמנה לטקס הענקת מלגות על שם ברכה כרמלי ז"ל לשנת הלימודים תשע"ו החוג להסטוריה של המזרח-התיכון

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות לרונית מרזן על זכאותה לתואר "דוקטור לפילוסופיה" בחוג להיסטוריה של המזה"ת


הסמינר המחלקתי - ד"ר סולי שאהוור: התפתחות ההקשר הבהאי במדיניותה האיראנית של רוסיה, 1895 – 1844

הרצאתו של הפקולטה למדעי הרוח ד"ר סולי שאהוור אוניברסיטת חיפה בנושא: התפתחות ההקשר הבהאי במדיניותה האיראנית של רוסיה, 1895 – 1844 - 13.12.2016

לפרטים נוספים


הכנס השנתי ה40 של האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ״א)

יום חמישי, ה9
ביוני 2016 . המכללה האקדמית גליל מערבי, עכו

לפרטים נוספים - לחץ כאן


הזמנה לטקס הענקת מלגות על שם ברכה כרמלי ז"ל לשנת הלימודים תשע"ו החוג להסטוריה של המזרח-התיכון

הזמנה לטקס הענקת מלגות על שם ברכה כרמלי ז"ל לשנת הלימודים תשע"ו החוג להסטוריה של המזרח-התיכון

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות לרונית מרזן על זכאותה לתואר "דוקטור לפילוסופיה" בחוג להיסטוריה של המזה"ת


הסמינר המחלקתי - ד"ר סולי שאהוור: התפתחות ההקשר הבהאי במדיניותה האיראנית של רוסיה, 1895 – 1844

הרצאתו של הפקולטה למדעי הרוח ד"ר סולי שאהוור אוניברסיטת חיפה בנושא: התפתחות ההקשר הבהאי במדיניותה האיראנית של רוסיה, 1895 – 1844 - 13.12.2016

לפרטים נוספים


הכנס השנתי ה40 של האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ״א)

יום חמישי, ה9
ביוני 2016 . המכללה האקדמית גליל מערבי, עכו

לפרטים נוספים - לחץ כאן


הזמנה לטקס הענקת מלגות על שם ברכה כרמלי ז"ל לשנת הלימודים תשע"ו החוג להסטוריה של המזרח-התיכון

הזמנה לטקס הענקת מלגות על שם ברכה כרמלי ז"ל לשנת הלימודים תשע"ו החוג להסטוריה של המזרח-התיכון

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות לרונית מרזן על זכאותה לתואר "דוקטור לפילוסופיה" בחוג להיסטוריה של המזה"ת


הסמינר המחלקתי - ד"ר סולי שאהוור: התפתחות ההקשר הבהאי במדיניותה האיראנית של רוסיה, 1895 – 1844

הרצאתו של הפקולטה למדעי הרוח ד"ר סולי שאהוור אוניברסיטת חיפה בנושא: התפתחות ההקשר הבהאי במדיניותה האיראנית של רוסיה, 1895 – 1844 - 13.12.2016

לפרטים נוספים


הכנס השנתי ה40 של האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ״א)

יום חמישי, ה9
ביוני 2016 . המכללה האקדמית גליל מערבי, עכו

לפרטים נוספים - לחץ כאן


הזמנה לטקס הענקת מלגות על שם ברכה כרמלי ז"ל לשנת הלימודים תשע"ו החוג להסטוריה של המזרח-התיכון

הזמנה לטקס הענקת מלגות על שם ברכה כרמלי ז"ל לשנת הלימודים תשע"ו החוג להסטוריה של המזרח-התיכון

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות לרונית מרזן על זכאותה לתואר "דוקטור לפילוסופיה" בחוג להיסטוריה של המזה"ת