פרופ' און וינקלר
אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
 • images/slider/1.png
 • images/slider/10.png
 • images/slider/11.png
 • images/slider/12.png
 • images/slider/13.png
 • images/slider/14.png
 • images/slider/15.png
 • images/slider/16.png
 • images/slider/17.png
 • images/slider/18.png
 • images/slider/19.png
 • images/slider/2.png
 • images/slider/20.png
 • images/slider/21.png
 • images/slider/22.png
 • images/slider/23.png
 • images/slider/24.png
 • images/slider/3.png
 • images/slider/5.png
 • images/slider/6.png
 • images/slider/7.png
 • images/slider/8.png
 • images/slider/9.png

פרופ' און וינקלר

אני משמש כפרופ' חבר בחוג בו אני מלמד מאז שנת 1994. תחום המחקר העיקרי שלי הוא ההיסטוריה הדמוגרפית והכלכלית של המזרח התיכון המודרני, ובמיוחד הקשר שבין תמורות ואירועים כלכליים מרכזיים, לשינויים הפוליטיים שעברו על המזרח התיכון לאחר מלחמת העולם השנייה. ספרי האחרון מאחורי המספרים: דמוגרפיה פוליטית בישראל, יצא באוניברסיטת חיפה, בקתדרת חייקין לגאואסטרטגיה ב-2015. הדפוסים הדמוגרפיים של אוכלוסיית ישראל הם מן המיוחדים במדינות המפותחות. ישראל נמצאת במקום הראשון בקרב 34 מדינות ה-OECD בשיעור הפריון של נשים, העומד על 3 ילדים לאישה. ישראל זוכה במדליית זהב גם בשיעור הגידול הטבעי בה, שמתקרב ל-2 אחוז בשנה, ובשיעור הצעירים בה מתחת לגיל 15 ,העומד על 28 אחוז מן האוכלוסייה. היא מתבלטת גם בצפיפות אוכלוסין, שעומדת על כ-400 נפש לקמ"ר, ובשיעור גבוה של מהגרים מכלל האוכלוסייה – 23 אחוז .אם נוסיף לכך את הנתונים על אודות ההרכב הלאומי-אתני של תושבי מדינת ישראל - 79 אחוז יהודים ו"אחרים" ו-21 אחוז ערבים - ואת העובדה שיהודים ו"אחרים" מונים רק מעט יותר ממחצית האוכלוסייה השוכנת בין הירדן לים, נבין מדוע השאלה הדמוגרפית מקבלת מקום חשוב בשיח הפוליטי והציבורי בישראל. הספר מסביר לקורא את האנומליות של הדפוסים הדמוגרפיים של ישראל, של מדיניות הילודה שלה ושל מדיניותה הכלכלית. שילוב של החלשת שוק העבודה, למשל באמצעות יבוא עובדים זרים, ומדיניות רווחה שאינה מותנית בעבודה, למשל קצבאות ילדים נדיבות, הביא לתוצאות קשות: יציאת קבוצות אוכלוסייה חלשות ממעגל העבודה והעלאת רמת הפריון בקרבן. בשל כך במקום שישראל תיהנה מהגיל הצעיר של אוכלוסייתה ותהיה "נמר אסייתי" משגשג, המגזרים העניים רק הופכים עניים יותר והצמיחה הפוטנציאלית מוחמצת.

מבזקים


פרופ' קייס פירו ז"ל

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם אבל על מותו של פרופ' קייס פירו ומשתתף בצער המשפחה


תואר שני בלימודי המזה"ת המודרני בשנה

החוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת תוכנית ייחודית למ"א בלימודי המזרח התיכון המודרני בשנה אחת

לפרטים נוספים - לחץ כאן


סמינר מחלקתי ראשון לשנת תש"פ

ביום ג', ה-19.11, חדר 1520, בשעה 12:14 ירצה מר אבי קוצר בורג, דוקטורנט בחוג, על, "עם יד על הדופק: מחקר שדה בקרב צעירים פלסטינים המתנדבים במד"א ירושלים"

לפרטים נוספים - לחצו כאן


ברכות חמות ל-16 תלמידי החוג שקיבלו תואר מ.א.

טקס הענקת תעודות המוסמך נערך ביום ב' ה-24.6.2019

לתמונת מקבלי התואר