פרופ' פרומה זקס
אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
 • images/slider/1.png
 • images/slider/10.png
 • images/slider/11.png
 • images/slider/12.png
 • images/slider/13.png
 • images/slider/14.png
 • images/slider/15.png
 • images/slider/16.png
 • images/slider/17.png
 • images/slider/18.png
 • images/slider/19.png
 • images/slider/2.png
 • images/slider/20.png
 • images/slider/21.png
 • images/slider/22.png
 • images/slider/23.png
 • images/slider/24.png
 • images/slider/3.png
 • images/slider/5.png
 • images/slider/6.png
 • images/slider/7.png
 • images/slider/8.png
 • images/slider/9.png

פרופ' פרומה זקס

בשנים האחרונות אני מתמקדת בחקר היסטוריה תרבותית, בעיקר בחקר ילדים וילדות בתקופה המודרנית ובחקר רגשות. בימים הקרובים עומד להתפרסם מאמר בנושא במסגרת כתב העת המזרח החדש. כותרתו קולות רדומים: שירי ערש כאספקלריה להבנת תפיסות משתנות כלפי ילדים ויַלדוּת בסוריה הגדולה. המאמר דן במספר היבטים של שירי ערש ערביים ושירים אחרים ששרו לילדים בסוריה הגדולה במהלך המאה התשע-עשרה. שירים אלה מהווים את אחד מהמרכיבים במסורת גידול ילדים. המאמר בוחן בעיקר שירים מקרב האוכלוסייה הכפרית של הר הלבנון אשר היווה יחידה פוליטית חברתית ייחודית בתוך המרחב הסורי הגדול. הוא מתרכז  במאפייני השירים ומציג את התמות המרכזיות שלהם. שירים אלו, שהינם עממיים ואינם שייכים לשירה הערבית הקנונית, מייצרים מעורבות רגשית באמצעות הטון האוהב והרגשני שלהם ומהווים פעולה רגשית בין האם (לעיתים נדירות האב) וילדה בתקופה מסוימת.
המאמר מראה כיצד שירי ערש מבטאים את הגישות או הנורמות שחברה או קבוצות מוגדרות בתוך החברה (במקרה זה נשים באזור סוריה הגדולה) תופסות כרגשות בסיסיים וכביטויים הראויים שלהן. הדבר שונה מבחינת הרגשות כשלעצמן, אשר הינם חוויה אינדיווידואלית המבוטאת באמצעות שירי ערש. טענתי המרכזית היא ששירי ערש, אך גם שירים אחרים ששרו לילדים (כגון שירי אבל ושירים ששרו אימהות לקבל את פני ילדיהן בשעות הבוקר), הינם מאגרים סוציו-תרבותיים ורגשיים היכולים לשפוך אור על גישות כלפי ילדים וילדוּת. המחקר מתבסס על כ-130 שירים. ברובם הם כלולים בספרים שכתב וערך המיסיונר האמריקאי הנרי האריס ג'סופ  Jessup), 1910-1832), במהלך שנות השבעים והשמונים של המאה התשע-עשרה באזור סוריה הגדולה. מרבית השירים תורגמו על-ידי ג'סופ לאנגלית וחלקם, אם כי במספר מצומצם יותר, הועלה על הכתב בשפתם המקורית - ערבית.

דוגמה לשיר ערש:
nighme


ובתרגום לעברית:

נַימסי נַימסי [כנראה הכוונה נומי נומי] גרגר עדש קטן שלי [מוטיב חוזר המדמה את הרך הנולד לגרגיר קטן, דבר המצביע על הווי אגרארי]        

מורתי שלחה אותי בכדי שאביא לה ראש בצל.

הוא [הבצל] נפל לי ונשבר

והמורה שלי אמרה שתתלה אותי על הגשר.

הגשר מלא בגרושים.

אספי ידך, כלה

המלאה בזהב ובכסףמבזקים


פרופ' קייס פירו ז"ל

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם אבל על מותו של פרופ' קייס פירו ומשתתף בצער המשפחה


תואר שני בלימודי המזה"ת המודרני בשנה

החוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת תוכנית ייחודית למ"א בלימודי המזרח התיכון המודרני בשנה אחת

לפרטים נוספים - לחץ כאן


סמינר מחלקתי ראשון לשנת תש"פ

ביום ג', ה-19.11, חדר 1520, בשעה 12:14 ירצה מר אבי קוצר בורג, דוקטורנט בחוג, על, "עם יד על הדופק: מחקר שדה בקרב צעירים פלסטינים המתנדבים במד"א ירושלים"

לפרטים נוספים - לחצו כאן


ברכות חמות ל-16 תלמידי החוג שקיבלו תואר מ.א.

טקס הענקת תעודות המוסמך נערך ביום ב' ה-24.6.2019

לתמונת מקבלי התואר