פרופ' יובל בן בסט
אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
 • images/slider/1.png
 • images/slider/10.png
 • images/slider/11.png
 • images/slider/12.png
 • images/slider/13.png
 • images/slider/14.png
 • images/slider/15.png
 • images/slider/16.png
 • images/slider/17.png
 • images/slider/18.png
 • images/slider/19.png
 • images/slider/2.png
 • images/slider/20.png
 • images/slider/21.png
 • images/slider/22.png
 • images/slider/23.png
 • images/slider/24.png
 • images/slider/3.png
 • images/slider/5.png
 • images/slider/6.png
 • images/slider/7.png
 • images/slider/8.png
 • images/slider/9.png

פרופ' יובל בן בסט

מתי ביצעו העות'מאנים מיפוי קדסטרי מדויק של אדמות באזורינו?

בשנים האחרונות אני חוקר ביחד עם הגיאוגרף פרופ' יוסי בן-ארצי, מאות מפות עות'מאניות משלהי ימי האימפריה של אזור המזרח התיכון, בכלל, והלבנט בפרט, שנמצאות בארכיון ראש הממשלה באיסטנבול, ולא נלמדו ופורסמו עד היום. מחקרנו האחרון, שהתפרסם בכתב העת של האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם, המזרח החדש, מנתח שלוש מפות נדירות של אדמות הסולטאן (ג'יפתליק) מדרום סוריה (החוראן) וצפון ארץ-ישראל (ראו דוגמה של מפת אדמות הסולטאן בכפר טאמון בצפון מזרח השומרון). הסולטאן אשר רכש מארנקו הפרטי (ח'זינה-י חאצצה) אדמות רבות בארץ ישראל ובלבנט (סה"כ 4 אחוז משטח ארץ ישראל המערבית), שלח את מומחי הצבא העות'מאני, היחידים באימפריה שהיה בידיהם רקע מתאים למשימה, להכין מפות מדויקות מאוד של אדמות אלו, המבוססות על סקר שטח מפורט. נראה שאדמות שלא קשורות לסולטאן או שלא היה לאימפריה אינטרס מיוחד בהן, לא נסקרו בצורה כזו, גם כאשר עברו מיד ליד בשוק הקרקעות המתפתח של האזור.
המחקר מציג את המפות המדוברות בפני קהילת חוקרי התקופה ועורך ניתוח מפורט שלהן על מנת לעמוד על משמעותן וחשיבותן בהקשר הרחב יותר של רכישות קרקעות על ידי הסולטאן באימפריה בכלל, ובמרחב צפון ארץ ישראל והחוראן בפרט. בכך הוא תורם לשיח המחקרי באשר לפעולות הרכישה המסיביות של הסולטאן עבדולחמיד השני, לפעולות המיפוי הקדסטרי העות'מאני בשלהי המאה התשע-עשרה באזור הלבנט, ולידע על הקרטוגרפיה העות'מאנית ותרומתה לדיון ההיסטורי ולדיון על פיתוח ויישוב המרחב הכפרי של ארץ ישראל במאה התשע-עשרה על ידי קבוצות אוכלוסייה מגוונות, חלקן בעידוד השלטונות (צ'רקסים, אלג'ירים, בוסנים, ואחרים).

jabel tamoun

מבזקים


פרופ' קייס פירו ז"ל

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם אבל על מותו של פרופ' קייס פירו ומשתתף בצער המשפחה


תואר שני בלימודי המזה"ת המודרני בשנה

החוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת תוכנית ייחודית למ"א בלימודי המזרח התיכון המודרני בשנה אחת

לפרטים נוספים - לחץ כאן


סמינר מחלקתי ראשון לשנת תש"פ

ביום ג', ה-19.11, חדר 1520, בשעה 12:14 ירצה מר אבי קוצר בורג, דוקטורנט בחוג, על, "עם יד על הדופק: מחקר שדה בקרב צעירים פלסטינים המתנדבים במד"א ירושלים"

לפרטים נוספים - לחצו כאן


ברכות חמות ל-16 תלמידי החוג שקיבלו תואר מ.א.

טקס הענקת תעודות המוסמך נערך ביום ב' ה-24.6.2019

לתמונת מקבלי התואר