הלימודים לתואר ראשון
אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
 • images/slider/1.png
 • images/slider/10.png
 • images/slider/11.png
 • images/slider/12.png
 • images/slider/13.png
 • images/slider/14.png
 • images/slider/15.png
 • images/slider/16.png
 • images/slider/17.png
 • images/slider/18.png
 • images/slider/19.png
 • images/slider/2.png
 • images/slider/20.png
 • images/slider/21.png
 • images/slider/22.png
 • images/slider/23.png
 • images/slider/24.png
 • images/slider/3.png
 • images/slider/5.png
 • images/slider/6.png
 • images/slider/7.png
 • images/slider/8.png
 • images/slider/9.png

לימודים לתואר ראשון (B.A)

החוג להיסטוריה של המזרח התיכוןהלימודים לתואר ראשון (ב"א)

בשנה"ל תשע"ט יתקיימו בחוג שני מסלולי לימוד: מסלול דו-חוגי ומסלול חד-חוגי (החל משנה ב').

המסלול הדו-חוגי

יש לבחור אחת מתוכניות הלימוד הבאות:

א.      מזה"ת ב"א דו חוגי עם ערבית ספרותית א-ד או ערבית מדוברת  (106101-18-01)

ב.      מזה"ת ב"א דו חוגי עם פרסית או תורכית א-ד (106101-18-02)

ג.       מזה"ת ב"א דו חוגי ללא ערבית-לדוברי ערבית (106101-18-03)

ייתכנו שינויים במסלולי הלימוד. יש להתעדכן באתר החוג.

תלמידים בעלי ידע מוקדם באחת השפות ישולבו ברמת הלימודים המתאימה להם באותה שפה.
יועץ ב"א/ראש החוג יחליט על קורסי תחליף במקום נקודות השפה.מטרת הלימודים

תכנית הלימודים מקנה לתלמידים את הידע והכלים להבנת איזור המזרח התיכון מראשית האסלאם ועד היום, ולהכשירם ללימוד ומחקר עצמאיים של איזור זה. תוכנית הלימודים במסלול זה מקיפה מבחר נושאים בתחומי הפוליטיקה, הדת, החברה, התרבות, הכלכלה וההיסטוריה של ארצות האזור. הדגש בלימודים הוא על המזרח התיכון המודרני, לצד לימודי האסלאם.

לתלמידים ששפת אמם הינה ערבית מומלץ ללמוד את השפה התורכית או את השפה הפרסית. לחילופין יכולים סטודנטים אלה לקחת קורסי בחירה מהמבחר שמציע החוג או במקרים מיוחדים מחוגים אחרים.

תנאי הקבלה

הקבלה לחוג מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על-ידי החוג. הקבלה לחוג אינה מותנית בידיעה קודמת של השפה הערבית.

מבנה הלימודים

הלימודים מבוססים על השתתפות בהרצאות, עבודה עצמאית ולימוד במסגרת קבוצתית. מושם דגש על פרו-סמינריוניים  וסמינריונים, שמתפקידם להכיר לתלמידים את המקורות הקיימים, לעורר בהם גישה ביקורתית בלימודים האקדמיים, ולפתח בהם את יכולת הביטוי בכתב ובעל-פה. במסגרות אלו אמורים התלמידים להשתמש בהדרגה בכלים שרכשו במהלך לימודיהם בחוג.

בשנת הלימודים הראשונה ניתנים שלושה שיעורי מבוא: התקופה המוסלמית הקלאסית, האימפריה העות'מאנית ודת אסלאם ושני תרגילים באוריינות מידע ובכתיבה מודרכת.

בשנת הלימודים השניה ניתנים שני שיעורי מבוא נוספים: מבוא למזרח התיכון המודרני והיחסים הבין-ערביים והזירה המזרח תיכונית. כמו כן מתמחים התלמידים, במסגרת של פרוסמינריון, באחת או יותר ממדינות האזור.

בשנת הלימודים השלישית מתמחים התלמידים, במסגרת של סמינריון, בנושא כלל איזורי (ולעיתים בין-תחומי) בתחום המדיני, החברתי או הכלכלי. במסגרת זו אמורים התלמידים להוכיח ראשיתה של יכולת מחקר עצמאית, תוך שליטה בכלים השונים שרכשו, כולל שימוש במקורות ראשוניים. בשנת לימודים זו משתתפים התלמידים בקורסי מבוא על חברה ותרבות או כלכלת המזרח התיכון.

כאמור, במהלך שלוש שנות הלימוד לב"א בתוכנית הלימודניתנים בחוג שיעורים בשפה הערבית הספרותית, הערבית המדוברת, התורכית והפרסית. מטרת שיעורים אלה להקנות ידע בסיסי באחת משפות האזור, אשר יישומו יבוא לידי ביטוי בשלב הלימודים לתארים המתקדמים בחוג. כמו כן מועבר קורס ותרגיל קריאה בטכסטים בשפות השונות.


מסלול לימוד

קורסים נוספים במסגרת התואר

מסלול דו-חוגי הכולל 4 רמות בערבית ספרותית + טקסטים למסיימי רמה ד'

6 נ"ז זכות מדעי הרוח הדיגיטלי
במקום:
4 נ"ז (הסטוריה עולמית)
1 נ"ז (סיור לימודי)


מסלול דו-חוגי בשפה הפרסית

6 נ"ז מדעי הרוח הדיגיטלי
במקום:
4 נ"ז (דרך הרוח)
2 נ"ז (תרגילים היסטוריים של החוג)         


מסלול דו-חוגי בשפה תורכית

6 נ"ז מדעי הרוח הדיגיטלי
במקום:
4 נ"ז (דרך הרוח)
2 נ"ז (תרגילים היסטוריים של החוג)         


מסלול דו-חוגי עם ערבית מדוברת ברמות מתחילים ומתקדמים

6 נ"ז מדעי הרוח הדיגיטלי
במקום:
4 נ"ז (דרך הרוח)
2 נ"ז (תרגילים היסטוריים של החוג)         


מסלול דו-חוגי ללא לימודי ערבית  - לדוברי ערבית שפת-אם

6 נ"ז מדעי הרוח הדיגיטלי
במקום:
4 נ"ז (דרך הרוח)
2 נ"ז (תרגילים היסטוריים של החוג)         

שנה א' קורסי חובה


שם הקורס

מס' נ"ז

הערות

מבוא- התקופה המוסלמית הקלאסית

3ערבית ספרותית רמה א'

3

רק תלמידי מסלול ערבית ספרותית

ערבית מדוברת מתחילים א'

2

רק לתלמידי מסלול ערבית מדוברת

פרסית/תורכית מתחילים חלק א'

2

רק לסטודנטים המעוניינים במסלול עם השפה הפרסית/ תורכית

מבוא – לתקופות האימפריות הגדולות והאימפריה העות'מאנית

4כתיבה מדעית

2מבוא לדת אסלאם

4ערבית ספרותית רמה ב'

3

רק תלמידי מסלול ערבית ספרותית

ערבית מדוברת מתחילים ב'

2

רק לתלמידי מסלול ערבית מדוברת

פרסית/תורכית מתחילים ב'

2

רק לסטודנטים המעוניינים במסלול עם השפה הפרסית/ תורכית

סיור לימודי

1תרגיל מתודולוגי (אוריינות מידע)

2היסטוריה עולמית

4סה"כ נ"ז מסלול ערבית ספרותית

21סה"כ נ"ז מסלול ערבית מדוברת

24סה"כ נ"ז מסלול פרסית / תורכית

24סה"כ נ"ז מסלול לדוברי ערבית שפת אם

20

שנה ב' קורסי חובה


שם הקורס

מס' נ"ז

הערות

פרו"ס

5היחסים הבין ערביים והזירה המזה"ת   חלק א' 

2מבוא המזרח התיכון לאחר מלחמת העולם הראשונה

4ערבית ספרותית רמה ג'

3

רק תלמידי מסלול ערבית ספרותית

ערבית מדוברת מתקדמים א'

2

רק לתלמידי מסלול ערבית מדוברת

פרסית/תורכית מתקדמים א'

2

רק לסטודנטים המעוניינים במסלול עם השפה הפרסית/ תורכית

היחסים הבין ערביים והזירה המזה"ת   חלק ב' 

2ערבית ספרותית רמה ד'

3

רק תלמידי מסלול ערבית ספרותית

ערבית מדוברת מתקדמים ב'

2

רק לתלמידי מסלול ערבית מדוברת

פרסית/תורכית מתקדמים ב'

2

רק לסטודנטים המעוניינים במסלול עם השפה הפרסית/ תורכית

סה"כ נ"ז מסלול ערבית ספרותית

19סה"כ נ"ז מסלול ערבית מדוברת

17סה"כ נ"ז מסלול פרסית / תורכית

17סה"כ נ"ז מסלול לדוברי ערבית שפת אם

13


שנה ג' קורסי חובה

שם הקורס

מס' נ"ז

הערות

סמינריון

6כלכלת המזרח התיכון 

4

יש לבחור אחד מבין שני המבואות בשנה ג' (כלכלת המזרח התיכון או היסטוריה חברתית של המזה"ת).

טקסטים למסיימי רמה ד' בערבית ספרותית

4

רק תלמידי מסלול ערבית ספרותית

טקסטים לדוברי ערבית שפת אם

4עיונים בטקסטים נבחרים בפרסית

4

רק לסטודנטים במסלול עם השפה הפרסית

תרגילים היסטוריים של החוג - מסלול דו-חוגי בשפה תורכית

2תרגילים היסטוריים של החוג - מסלול דו-חוגי עם ערבית מדוברת ברמות מתחילים ומתקדמים

2תרגילים היסטוריים של החוג - מסלול דו-חוגי ללא לימודי ערבית  - לדוברי ערבית שפת-אם

6קורסי בחירה מחוץ לחוג - מסלול דו-חוגי ללא לימודי ערבית  - לדוברי ערבית שפת-אם

4היסטוריה חברתית של המזה"ת 

4

יש לבחור אחד מבין שני המבואות בשנה ג' (כלכלת המזרח התיכון או היסטוריה חברתית של המזה"ת).

סה"כ נ"ז מסלול ערבית ספרותית

14סה"כ נ"ז מסלול ערבית מדוברת

10סה"כ נ"ז מסלול פרסית

14סה"כ נ"ז מסלול תורכית

10סה"כ נ"ז מסלול לדוברי ערבית שפת אם

10

המסלול החד-חוגי

מסלול זה מתחיל בשנה ב' (106102-18-01) ונפתח רק בהתאם לביקוש.

מטרת הלימודים ותנאי הקבלה

המסלול החד-חוגי נועד להקנות לקבוצה מצומצמת של תלמידים מצטיינים את הכישורים הדרושים להשתלב בעבודה מקצועית באקדמיה, בסקטור הציבורי והפרטי.
* פתיחת מסלול זה מותנית במספר המתקבלים בהתאם לתקנון החוג.


המעבר למסלול זה מתבצע עם תום שנה א', על-ידי פניה של התלמידים המעוניינים, ואשר ציונם הממוצע משנה א' הינו 80 לפחות, בכתב אל ראש החוג. תלמידים אלה יוזמנו לראיון אישי שלאחריו יוחלט לגבי מעבר למסלול זה.

תוכנית הלימודים במסלול כוללת, בנוסף על הקורסים הניתנים במסלול הדו-חוגי, סדנת אקטואליה שנתית וקורסי בחירה בנושאים נבחרים. במסגרת זו גם מחוזקים לימודי השפה הערבית הספרותית והמדוברת.

מבזקים


3.6.18 מפגש בנושא תעסוקה עם תואר במזה"ת

אז מה אפשר לעשות עם תואר במזרח תיכון?, יום א', 3.6.2018, בניין ראשי, חדר 610, 12:00-16:00

לפרטים לחצו כאן


תואר שני בלימודי המזה"ת המודרני בשנה

החוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת תוכנית ייחודית למ"א בלימודי המזרח התיכון המודרני בשנה אחת

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר זיו אורנשטיין על קבלת התואר דוקטור

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם מברך את תלמידו, ד"ר זיו אורנשטיין על אישור עבודת הדוקטור שלו בנושא,
התמודדות הקהילות המוסלמיות בבריטניה ובגרמניה עם סוגית הרדיקליזציה במאה ה-21


3.6.18 מפגש בנושא תעסוקה עם תואר במזה"ת

אז מה אפשר לעשות עם תואר במזרח תיכון?, יום א', 3.6.2018, בניין ראשי, חדר 610, 12:00-16:00

לפרטים לחצו כאן


תואר שני בלימודי המזה"ת המודרני בשנה

החוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת תוכנית ייחודית למ"א בלימודי המזרח התיכון המודרני בשנה אחת

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר זיו אורנשטיין על קבלת התואר דוקטור

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם מברך את תלמידו, ד"ר זיו אורנשטיין על אישור עבודת הדוקטור שלו בנושא,
התמודדות הקהילות המוסלמיות בבריטניה ובגרמניה עם סוגית הרדיקליזציה במאה ה-21


3.6.18 מפגש בנושא תעסוקה עם תואר במזה"ת

אז מה אפשר לעשות עם תואר במזרח תיכון?, יום א', 3.6.2018, בניין ראשי, חדר 610, 12:00-16:00

לפרטים לחצו כאן


תואר שני בלימודי המזה"ת המודרני בשנה

החוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת תוכנית ייחודית למ"א בלימודי המזרח התיכון המודרני בשנה אחת

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר זיו אורנשטיין על קבלת התואר דוקטור

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם מברך את תלמידו, ד"ר זיו אורנשטיין על אישור עבודת הדוקטור שלו בנושא,
התמודדות הקהילות המוסלמיות בבריטניה ובגרמניה עם סוגית הרדיקליזציה במאה ה-21


3.6.18 מפגש בנושא תעסוקה עם תואר במזה"ת

אז מה אפשר לעשות עם תואר במזרח תיכון?, יום א', 3.6.2018, בניין ראשי, חדר 610, 12:00-16:00

לפרטים לחצו כאן


תואר שני בלימודי המזה"ת המודרני בשנה

החוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת תוכנית ייחודית למ"א בלימודי המזרח התיכון המודרני בשנה אחת

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר זיו אורנשטיין על קבלת התואר דוקטור

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם מברך את תלמידו, ד"ר זיו אורנשטיין על אישור עבודת הדוקטור שלו בנושא,
התמודדות הקהילות המוסלמיות בבריטניה ובגרמניה עם סוגית הרדיקליזציה במאה ה-21


3.6.18 מפגש בנושא תעסוקה עם תואר במזה"ת

אז מה אפשר לעשות עם תואר במזרח תיכון?, יום א', 3.6.2018, בניין ראשי, חדר 610, 12:00-16:00

לפרטים לחצו כאן


תואר שני בלימודי המזה"ת המודרני בשנה

החוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת תוכנית ייחודית למ"א בלימודי המזרח התיכון המודרני בשנה אחת

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר זיו אורנשטיין על קבלת התואר דוקטור

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם מברך את תלמידו, ד"ר זיו אורנשטיין על אישור עבודת הדוקטור שלו בנושא,
התמודדות הקהילות המוסלמיות בבריטניה ובגרמניה עם סוגית הרדיקליזציה במאה ה-21


3.6.18 מפגש בנושא תעסוקה עם תואר במזה"ת

אז מה אפשר לעשות עם תואר במזרח תיכון?, יום א', 3.6.2018, בניין ראשי, חדר 610, 12:00-16:00

לפרטים לחצו כאן


תואר שני בלימודי המזה"ת המודרני בשנה

החוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת תוכנית ייחודית למ"א בלימודי המזרח התיכון המודרני בשנה אחת

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר זיו אורנשטיין על קבלת התואר דוקטור

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם מברך את תלמידו, ד"ר זיו אורנשטיין על אישור עבודת הדוקטור שלו בנושא,
התמודדות הקהילות המוסלמיות בבריטניה ובגרמניה עם סוגית הרדיקליזציה במאה ה-21


3.6.18 מפגש בנושא תעסוקה עם תואר במזה"ת

אז מה אפשר לעשות עם תואר במזרח תיכון?, יום א', 3.6.2018, בניין ראשי, חדר 610, 12:00-16:00

לפרטים לחצו כאן


תואר שני בלימודי המזה"ת המודרני בשנה

החוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת תוכנית ייחודית למ"א בלימודי המזרח התיכון המודרני בשנה אחת

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר זיו אורנשטיין על קבלת התואר דוקטור

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם מברך את תלמידו, ד"ר זיו אורנשטיין על אישור עבודת הדוקטור שלו בנושא,
התמודדות הקהילות המוסלמיות בבריטניה ובגרמניה עם סוגית הרדיקליזציה במאה ה-21


3.6.18 מפגש בנושא תעסוקה עם תואר במזה"ת

אז מה אפשר לעשות עם תואר במזרח תיכון?, יום א', 3.6.2018, בניין ראשי, חדר 610, 12:00-16:00

לפרטים לחצו כאן


תואר שני בלימודי המזה"ת המודרני בשנה

החוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת תוכנית ייחודית למ"א בלימודי המזרח התיכון המודרני בשנה אחת

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר זיו אורנשטיין על קבלת התואר דוקטור

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם מברך את תלמידו, ד"ר זיו אורנשטיין על אישור עבודת הדוקטור שלו בנושא,
התמודדות הקהילות המוסלמיות בבריטניה ובגרמניה עם סוגית הרדיקליזציה במאה ה-21