ד"ר עידו שחר
אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
 • images/slider/1.png
 • images/slider/10.png
 • images/slider/11.png
 • images/slider/12.png
 • images/slider/13.png
 • images/slider/14.png
 • images/slider/15.png
 • images/slider/16.png
 • images/slider/17.png
 • images/slider/18.png
 • images/slider/19.png
 • images/slider/2.png
 • images/slider/20.png
 • images/slider/21.png
 • images/slider/22.png
 • images/slider/23.png
 • images/slider/24.png
 • images/slider/3.png
 • images/slider/5.png
 • images/slider/6.png
 • images/slider/7.png
 • images/slider/8.png
 • images/slider/9.png

ד"ר עידו שחר

מגשרים בסכסוכים ומתווכים בין קהילה למדינה: יישוב סכסוכים בקרב הערבים בישראל בראי הפלורליזם המשפטי
מחקר חדש שנערך בקרב מגשרים ואנשי סולחה בגליל מגלה כי הגישור הקהילתי (סולחה) פורח בקרב המגזר הערבי בישראל. המחקר על שנערך עד היום על הסולחה הדגיש את חשיבותה בפתרון סכסוכי דם (blood feuds) ונקמות דם, אולם המחקר הנוכחי מראה כי מעורבות של גורמי גישור קהילתיים (אנשי סולחה) בנסיונות לפתרון סכסוכים אינה מוגבלת רק לסכסוכי דם. אדרבה, אנשי סולחה מעורבים מאוד בנסיונות לפתור סכסוכים מסוגים שונים – עסקיים, מסחריים, משפחתיים, עדתיים, ועוד ועוד. המחקר מראה כי הגיוון אינו רק בסוגי הסכסוכים שבהם מנסים להתערב אנשי סולחה, אלא גם בפרקטיקות של הגישור, שהן מגוונות מאוד. הממצא המרכזי העולה מן המחקר הוא כי הליכי הסולחה אינם מתקיימים בבועה, בנפרד ממערכת המשפט הישראלית וממנגנוני המדינה, אלא תוך מגע הדוק והשפעה הדדית בין שתי החזיתות. לאור זאת ניתן לומר, כי המגשרים אנשי הסולחה אינם עוסקים רק בפתרון סכסוכים בין צדדים יריבים, אלא אף עוסקים בתיווך ובגישור בין קהילת המיעוט הערבית-פלסטינית ובין מנגנוני המדינה. מודלים שונים של יחסי גומלין בין מנגנוני פתרון הסכסוכים הקהילתיים ומנגנוני המדינה נידונים ומאופיינים במחקר, שפורסם (2018) בהוצאת מרכז תמי שטיינמץ למחקרי שלום. ספר מורחב באנגלית נמצא כעת בהכנה.  https://peace.tau.ac.il/sites/peace.tau.ac.il/files/media_server/peace/books/30cover.jpg

מבזקים


פרופ' קייס פירו ז"ל

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם אבל על מותו של פרופ' קייס פירו ומשתתף בצער המשפחה


תואר שני בלימודי המזה"ת המודרני בשנה

החוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת תוכנית ייחודית למ"א בלימודי המזרח התיכון המודרני בשנה אחת

לפרטים נוספים - לחץ כאן


סמינר מחלקתי ראשון לשנת תש"פ

ביום ג', ה-19.11, חדר 1520, בשעה 12:14 ירצה מר אבי קוצר בורג, דוקטורנט בחוג, על, "עם יד על הדופק: מחקר שדה בקרב צעירים פלסטינים המתנדבים במד"א ירושלים"

לפרטים נוספים - לחצו כאן


ברכות חמות ל-16 תלמידי החוג שקיבלו תואר מ.א.

טקס הענקת תעודות המוסמך נערך ביום ב' ה-24.6.2019

לתמונת מקבלי התואר