מלגות
אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
 • images/slider/1.png
 • images/slider/10.png
 • images/slider/11.png
 • images/slider/12.png
 • images/slider/13.png
 • images/slider/14.png
 • images/slider/15.png
 • images/slider/16.png
 • images/slider/17.png
 • images/slider/18.png
 • images/slider/19.png
 • images/slider/2.png
 • images/slider/20.png
 • images/slider/21.png
 • images/slider/22.png
 • images/slider/23.png
 • images/slider/24.png
 • images/slider/3.png
 • images/slider/5.png
 • images/slider/6.png
 • images/slider/7.png
 • images/slider/8.png
 • images/slider/9.png

מלגות


מלגות הצטיינות לתואר שני על שמו של פרופ' בוטרוס אבו מנה

מלגות הצטיינות לתלמידי ערבית ספרותית על שמה של גב' ברכה כרמלי

מלגת סיוע מטעם משרד החינוך לתלתמידי תואר ראשון (תאריך אחרון להגשה: 10.12.2019)

מלגה לקרן מכבים (תאריך אחרון להגשה: 15.2.2020)

מנהיגות קהילתית יהודית-ערבית


מנהיגות קהילתית


פרוייקט אתגר, תשע"ט


פרוייקט שאג"י - שבט אחים גם יחד


מלגת קרן רווה-רביד, תשע"ט


מלגת שפינוזה
לבתר דוקטוראט בתחום ההיסטוריה של המזרח התיכון, שנת הלימודים 2018-2019

מלגות מ"א
לתלמידי מצטיינים בחוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה לשנת תשע"ח. 

פרס אילמ"א לעבודת דוקטוראט מצטיינת

פרס אילמ"א לעבודת מ"א מצטיינת

מלגת לזכר עמרי ניר ז"ל

 מלגות קרן מכבים לסטודנטים יוצאי איראן. לפרטים והרשמה: http://www.maccabim.org/

מ
לגות פוסט-דוקטוראט מטעם מרכז חיפה לחקר ההיסטוריה של הים התיכון. לפרטים: http://hcmh.haifa.ac.il/index.php/opportunities-for-researchers/post-doc-fellowships

פרס הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים להצעות מחקר ולעבודות גמר לתואר השני והשלישי (
מידע נוסף)

מלגת I-Core (
לטפסים בעברית) (לטפסים באנגליתבכל שאלה של המועמד, ניתן לפנות ישירות לכתובת הדוא"ל של מוריאל בורג mburg@univ.haifa.ac.ilמלגת אייסף – יש למלא את הטופס בהתאם לקישור. תנאי המלגה בכל המתייחס לתעסוקה ולדרישות האקדמיות יהיו זהים לתנאי מלגת ההצטיינות של הרשות ללימודים מתקדמים (לפרטים נוספים)

מלגת נשיא המדינה - לדוקטורנטים מצטיינים המבצעים מחקר בתחום חקלאות, איכות סביבה ומים – יש לפעול עפ"י תנאי ה"קול קורא" – על התלמיד/ה המגישים לפנות לרשות ללימודים מתקדמים (לסיגלית) בצרוף כל המסמכים בכדי לקבל אישור מוסד הלימודים להגשה. יש להביא החומר לפחות שלושה ימי עבודה טרם ההגשה לנשיא המדינה. 
(מידע נוסף) (תקנון המלגה) (נספח א - טופס הגשת מועמדות) (נספח ב - כתב התחייבות) (נספח ג - אישור מוסד הלימודים)

תכנית מלגות מטעם ממשלת יפן ההגשה עד 6.6.2014 סטודנטים המעוניינים ליטול חלק בתכנית יפנו

לדוא"ל: study@tl.mofa.go.jp פרטים נוספים ניתן למצוא בקישור:
http://www.israel.emb-japan.go.jp/html/MextResearch2015_announcement.html

תכנית מ"א בלימודי הים התיכון באוניברסיטת מלטה (
לפרטים נוספים)

מלגות לתכנית מ"א בחקר אינטר-דיסיפלינרי של טורקיה המודרנית באוניבסיטת סהיר באיסטנבול. הגשת מועמדות עד 06/06/2014 (לפרטים נוספים)

מלגות לעמיתי מחקר פוסט-דוקטרנטים באוניברסיטת לודוויג-מקסימיליאן במינכן. הגשת מועמדות עד 01/06/2014 (לפרטים נוספים)

מלגות מינרבה לדוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים ישראלים בגרמניה - עד ה-15/06/2014 (למידע נוסף)

קול קורא לסמינר דוקטורנטים בנושא הלאומיות הערבית מהאימפריה העת'מאנית עד המנדטים הקולוניאליים - 11-12/09/2014 (למידע נוסף)

מענקים ומלגות לפוסט-דוקטרנטים מאוניברסיטת אדינבורו (
לפרטים)


2 מלגות פוסט-דוקטורט לשנת תשע"ה בחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה מיד יצחק בן צבי - עד 11/04/2014 (קול קורא, טופס מועמדות)
מלגה: סדנה מתודולוגית לתלמידי התואר השלישי תשע"ה ביד יצחק בן צבי - עד 11/04/2014 (קול קוראטופס מועמדות)
לימודי פוסט-דוקטורט בחו"ל לסגל צעיר באוניברסיטת חיפה (מידע נוסף)
מלגות מארי קירי של האיחוד האירופי - וידאו של סדנת הסבר על המלגות; תכנית הנסיעה לפוסט-דוקטורט באירופה; תכנית הנסיעה לפוסט-דוקטורט לארה"ב, קנדה ומחוץ לאירופה; תכנית מלגות לחוקרים מנוסים המעוניינים להגיע לארץ לשנה או שנתיים; מלגות לישראלים הנקלטים לאחר שהות בחו"ל

מלגות נשיא לתלמידי מסלול ישיר לדוקטורט - תשע"ה (מידע נוסףטופס בקשה)

מלגות מטעם ממשלת תורכיה ללימודי תואר שני ושלישי באוניברסיטאות בתורכיה (קישור)

קול קורא: פוסט דוקטורט בסורבון (מידע נוסף)

קול קורא: פוסט דוקטורט ב-Oriental Institute in Prague (מידע נוסף)

קול קורא: ‫מלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח‬ ‫תשע"ה‪-‬תשע"ז (מחזור כ"א)‬ (מידע נוסף, טופס בקשה)

קול קורא: מלגות ע"ש פרופ' לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה – מחזור י"א לשנים תשע"ה-תשע"ז (קול קוראטופס בקשהנספח-הגדרת פריפריה)
קול קורא: מלגות ופרסים למחקר ולעבודות מצטיינות מטעם "עמיתי קק"ל באוניברסיטת חיפה". מועד אחרון לבקשה - 15/05/14. (מידע נוסףטופס בקשה)

קול קורא: מלגות למסטרנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני מיעוטים (למידע נוסף, טופס בקשה)

קול קורא: מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים – מחזור י"ג לשנים תשע"ה-תשע"ז (מידע נוסףטופס בקשהטופס המלצה)

קול קורא: תכנית לחילופי סטודנטים במגוון אוניברסיטאות ברחבי העולם (למידע נוסף)

קול קורא: מלגות ושיתופי פעולה לחברי סגל למחקר באירופה בחסות ארסמוס מונדוס (למידע נוסף)

קול קורא: מלגות מחקר באירופה לתלמידי דוקטורט ופוסט דוקטורט בחסות ארסמוס מונדוס (למידע נוסף)

קול קורא: ‫מלגות ללימודים באירופה לתלמידי‬ BA ו-MA בחסות ארסמוס מונדוס (למידע נוסף)

קול קורא למלגות דוקטורט לשנים תשע"ה-תשע"ז
המרות דת של יהודים ונוצרים בעת העתיקה המאוחרת ובתקופה המוסלמית הקלאסית.
הפקולטה למדעי הרוח, ביה"ס להיסטוריה, והחוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה, בשיתוף עם מרכז המצוינות הישראלי (I-CORE) לחקר המרות דת ומפגשים בין-דתיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יעניקו מלגות לדוקטורנטים מצטיינים המעוניינים למקד את מחקרם בהיבטים הנוגעים להמרות דת של יהודים ונוצרים בתקופת העת העתיקה המאוחרת ובתקופה המוסלמית הקלאסית.

אתר המלגות ברשות ללימודים מתקדמים

אתר המלגות בדקאנט הסטודנטים

מבזקים


תוכנית מצטיינים חדשה

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם ומרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי מכריזים על פתיחת תוכנית מצטיינים, "מדיניות ואסטרטגיה במזרח התיכון המודרני"

לפרטים הקישו כאן


סמינר מחלקתי עם מר דותן הלוי, 09.6.2020

ביום ג', ה-09.6.20, בשעה 12:15 יתקיים סמינר מחלקתי באמצעות הזום עם מר דותן הלוי (אוניברסיטת קולומביה), בנושא, "עזה יוצאת מהחומות: 1890-1945: על חול, אימפריה והפולשים שמחברים ביניהם"

לפרטים נוספים - לחץ כאן


16.6.2020, צהרי מזרח תיכון עם ענת זלצר ומודי בראון

ביום ג', ה-16.6, נארח בצהרי מזרח תיכון את ענת זלצר ומודי בראון, יוצרי הסדרה התיעודית "שיעור מולדת" על הסכסוך הפלסטיני-ישראלי

לפרטים נוספים - לחצו כאן


יום עיון לזכרו של פרופ' בוטרוס אבו מנה

יום העיון בנושא, "היבטים חדשים בחקר האימפירה העות'מאנית במאה ה-19", יתקיים ב-7.1.2020, במצפור אביבה וסמי עופר, קומה 30 מגדל אשכול, בין השעות 14:00-18:30,

לפרטים הקישו כאן